Odpusť mi
Ty, tam nahoře.
Odpusť, že občas hřeším.
Chovám se lehkomyslně
a teď to odpuštění řeším.
Stejně v tom budu nevinně.
Za všechno může láska.
To ona, ta je na vině.
A ON....

Odpusť mi.
Slíbím cokoli.
Zapomeň na mé hříchy.
Ty jsi jediným pánem,
vzdávám se svojí pýchy
a budu se modlit s ránem.
Jenom jediné nech mi,
jediné tajné přání.
Jen ON ....

Věřím, že mi odpustíš,
Ty sám jsi přece láska,
a láska nemůže být hřích.
Chápeš to.
Vidím to na očích.
Usmíváš se tak nevinně
a přitom víš, nač myslím
Ty chápeš, kdo je na vině.
To ON ....